برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس نرم تا متوسط

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس سخت

طرح منچ پسرانه

دانلود فایل ورد Word پروژه دینامیک سیالات در توربوماشین ها

دانلود نقشه اتوکدی کامل خانه موسیقی همراه با رندر تریدی مکس

دانلود نقشه اتوکدی کامل سیر و تحول مدارس ایران همراه با رندر تریدی مکس

دانلود فایل ورد Word پروژه بررسي امواج الكترومغناطيسي در اطراف سيمهاي برق فشار قوي و تأثيرات آن

مقاله انگلیسی با ترجمه قابلیت بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد طراحی تولیدات جدید

433-بررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالكتریكی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس

434-تأثیر ابعاد و شكل آزمون هها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص

435-بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اكسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب سطحی و جذب آب كل بتن

436-بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن

437-بررسی و پیش‌بینی اثر میكروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون كلرید به آزمونههای بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس

438-استفاده از شاتكریت در ترمیم سازههای بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدی

440-بررسی خواص مكانیكی بتن های سبك پرلیتی حاوی الیاف فلزی وپلی پروپیلنی

441-بررسی خواص الكتریكی و مكانیكی بتن حاوی الیاف شیشه و نیز میكروسیلیس دربتن حاوی الیاف پلی پروپیلن

442-تأثیر جایگزینی متاكائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خودتراكم

443-تاثیر متاكائولن برخواص بتن خودتراكم سبك حاوی لیكا

444-مطالعه ی اثر الیاف های صنعتی و بازیافتی بر خواص مهندسی بتن خودتراكم

445-ارزیابی خواص مهندسی بتن خود تراكم توانمند حاوی پوزولان

446-تاثیر زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراكم

447-بررسی تاثیر پوكه ی آتش فشان و متاكائولن برمقاومت فشاری بتن

448-بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلن برروی رفتاربتن خودتراكم

449-بررسی خواص مكانیكی بتن خودتراكم حاوی خرده لاستیك

450-بررسی اثر افزایش مس به بتن حاوی دی اكسید تیتانیوم بروی مقاومت فشاری و فازهای حاصل از هیدراتاسیون

451-مقایسه تاثیر استفاده از روان كننده با پایه های پلی كربوكسیلات ونفتالین بر روی خواص مكانیكی بتن های سبك تولیدی با سنگدانه اسكوریا

452-مقایسه عملكرد افزودنی های فوق روان كننده مختلف بركارایی بتن خودتراكم برای كاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر

453-بررسی تاثیر افزودنی های معدنی برای كاهش نفوذپذیری بتن در آزمایش مقاومت الكتریكی

454-خواص مكانیكی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاكائولن و زئولیت

455-بررسی خواص مكانیكی بتن الیافی پلی پروپیلن اصلاح شده با رزین